среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyj��tkowych wypadków.

Budowa ogrodzenie z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plot PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak planowane ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий